fbpx
Vælg en side

Vi er ansvarlige for dine oplysninger

Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger vi modtager af dig, og du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: gpdr@nord-smil.dk
  • På telefon: +45 98 98 00 10
  • Pr. brev: Tandlægerne Nord-Smil, Nytorv 3, 1 sal. 9000 Aalborg Att: persondata

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 

1. Retsgrundlag og formålet for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for journalføring og opbevaring af data findes i Lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25

Læs mere om reglerne for Journalføring hos ”Styrelsen for patientsikkerhed”

Journaopbevaring kan du læse mere om hos ”Styrelsen for Patientsikkerhed” på linket Journalopbevaring hos “Styrelsen for patientsikkerhed”

Helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” Du kan læse mere på linket Helbredsoplysninger

FMK er det fælles medicinkort som bruges af sundhedsprofessionelle i praksisektoren hvor du behandles med medicin. Du kan læse mere på linket FMK

Hos Tandlægerne Nord-Smil bruger vi dine personoplysninger til følgende formål:

Kundeservice – Henvendelser på kontaktformular og på mail lagres minimum indtil de er besvaret, og maksimum i 3 måneder fra modtagelse.

Journalføring – Journaler føres og lagres for at leve op til gældende regler, du kan læse mere om disse regler under autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25.

Note: Google Analytics benyttes til at forbedre brugeroplevelsen og andre statistiske formål. Vi har valgt at anonymisere din IP-adresse i forhold til Google Analytics, så Google Analytics derfor IKKE gemmer din ip-adresse når du besøger os.

2. Personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger og personoplysninger om dig:

  • Ved henvendelser på vores kontaktformular lagrer vi alm. personoplysninger som navn, e-mail, telefonnummer, og din besked

  • I journaler gemmes navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, CPR-nummer, e-mail, helbredsoplysninger og behandlinger, medicin, røntgenbilleder og eventuelle kliniske fotos.

  • Vi behandler, lagrer eller opbevarer ingen oplysninger i kategorierne straffedomme, lovovertrædelser, religion eller seksualitet.

 

Note: Vores tandlæger har i forbindelse med deres autoristion adgang til medicinkort på FMK. Vi indhenter kun oplysninger i din journal hvis det er nødvendigt, og du skal have medicin der kan give komplikationer i forbindelse med indtagelse af anden medicin. Disse indhentninger vil altid ske i med din viden herom.

 

3. Modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere. Ingen af disse overføres til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer. Alle informationer forbliver i Danmark

Sleeknote  ApS Jens Baggesens Vej 90A, 8200 Aarhus +45 71 99 77 07 mail@sleeknote.com  -I forbindelse med kontaktformularer via vores hjemmeside

Klinikker.dk ApS Godthåbsvej 26b, 1. 2000 Frederiksberg +45 89 87 07 72 kontakt@klinikker.dk  -I forbindelse med kontaktformularer via Facebook og Instagram

Aldente al dente software a/s, Nydamsvej 8, 8362 Hørning +45 87 68 16 39 info@aldente.dk  -Aldente er vores software udbyder / journalsystem

 

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

IP-adresse aflæses automatisk ved besøg på siden, men gemmes ikke. se punkt 5 nedenfor, for undtagelse. 

Øvrige tidligere nævnte personoplysninger stammer fra selv indtastning på kontaktformularen.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Din IP-adresse lagres i 3 mdr. og slettes derefter permanent, men kun hvis kontaktformularen udfyldes.

Almindelige personoplysninger afgivet ved henvendelse på kontaktformular eller e-mail opbevares maksimum  i 3 mdr. efter modtagelse, og slettes derefter permanent.

Personoplysninger der vedrører journalføring gemmes i 10 år, j.f. punkt 3.

 

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Nedenfor, ses uddybende forklaring af disse rettigheder.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få ukorrekt oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring, Har du spørgsmål, eller ønsker at gøre indsigelse, kontakt da vores dataansvarlige.

 

12. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

13. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

 

Tandlægerne Nord-Smil.dk
Nytorv 3, 1 sal
9000 Aalborg
Telefon: 98 98 00 10
Email: aalborg@nord-smil.dk